پنجره نوشت

در آسمان به جست و جو میپردازم

پنجره نوشت

در آسمان به جست و جو میپردازم

در واپسین لحظات شهریور،هنگام تحویل پست شهریور به مهر،دختری پا به این دنیا گذاشت..
نوشتن،استعداد وی است.
او نوشتن را دوست دارد..در آسمان به جست و جو میپردازد..جست و جو میکند تا پیدا کند،تا کشف کند.
زندگی میکند تا شاد بماند..وی شادی را برای زندگی ضروری میداند.هنرمند است و هنرمندان را دوست میدارد.

بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان

به زودی به هم خواهیم رسید.من این طرف پلِ چوبی و او آن طرف..

خوشحالی هایمان تمام نشدنیست...بین خودمان میماند..

بیا تا دیر نشده است..بیا تا آخرین گلبرگ عشقِ مان از شاخه جدا نشده است..

تو تا همیشه با من یمان..

بمان..

.

.

.چگونه پر کشد خیالِ واژه بی تو؟؟